Genealogie van Wouter Popkes (de Vries)
Genealogie van Wouter Popkes (de Vries)

Generatie I

I.  Wouter Popkes
 geb. circa 1710, 
 ovl. voor 1794, 
 relatie 
 met IJttje Sjuks
 ovl. na 1793. 
 Uit deze relatie 6 kinderen: 
  1.  Wietse Wouters,  
   NH. 
  2.  Wijtze Wouters de Vries,  
   geb. circa 1743 te Driesum [fr], volgt IIa
  3.  Klaas Wouters,  
   NH, volgt IIb
  4.  Sipke Wouters de Vries,  
   geb. circa 1745 te Driesum [fr],  
   ged. NH op zondag 6 feb 1746 te Driesum [fr],  
   ovl. op dinsdag 31 jan 1815 te Westergeest [fr]. 
  5.  Sjoek Wouters,  
   NH. 
  6.  Geeske Wouters,  
   NH. 

Generatie II

IIa.  Wijtze Wouters de Vries, zn. van Wouter Popkes (I) en IJttje Sjuks, 
 geb. circa 1743 te Driesum [fr], 
 ovl. op dinsdag 27 feb 1816 te Oudwoude [fr], 
 kerk.huw. (NH) op zondag 23 aug 1778 te Westergeest [fr] 
 met Sjoukjen Gaukes
 geb. te Westergeest [fr], 
 ovl. voor 1816. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Wouter Wijtzes,  
   geb. circa 1779 te Westergeest [fr], volgt III

IIb.  Klaas Wouters, zn. van Wouter Popkes (I) en IJttje Sjuks, 
 NH, 
 kerk.huw. (NH) op zondag 20 nov 1768 te Oudwoude [fr] 
 met Trijntje Sjirks
 NH. 
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Folkje,  
   NH. 

Generatie III

III.  Wouter Wijtzes de Vries, zn. van Wijtze Wouters de Vries (IIa) en Sjoukjen Gaukes, 
 geb. circa 1779 te Westergeest [fr], 
 ged. NH op woensdag 8 mei 1805 te Oudwoude [fr], 
 ovl. op dinsdag 15 aug 1826 te Oudwoude [fr], 
 kerk.huw. (NG) op zondag 18 mei 1800 te Oudwoude [fr] 
 met Maaike Freerks van Tuinen, dr. van Freerk Gerrits en Hiske Jacobs, 
 geb. op donderdag 23 dec 1779 te Oudwoude [fr], 
 ged. NH op zondag 23 jan 1780 te Oudwoude [fr], 
 ovl. op zondag 19 apr 1829 te Oudwoude [fr]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Hiske Wouters,  
   geb. op zondag 18 jan 1801 te Oudwoude [fr],  
   ged. NH op zondag 8 feb 1801 te Oudwoude [fr],  
   ovl. op dinsdag 30 aug 1825 te Kollum [fr],  
   tr. op zaterdag 15 jun 1822 te Kollumersland [fr]  
   met Sybren Goitzens Postma, zn. van Goitzen Sybrens Postma en Bontje Ernstes,  
   geb. circa 1796 te Kollumerzwaag [fr],  
   ovl. op woensdag 9 apr 1856 te Kollumerland [fr],  
   (Sybren Goitzens tr. (2) op donderdag 16 mei 1839 te Kollum [fr] met Stijntje Jans Hoekstra, dr. van Jan Baukes Hoekstra en Frouwkje Pieters.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wytze Wouters,  
   geb. op vrijdag 29 apr 1803 te Oudwoude [fr], volgt IVa
  3.  Freerk Wouters,  
   geb. op zaterdag 5 apr 1806 te Oudwoude [fr], volgt IVb
  4.  Sjoukjen Wouters,  
   geb. op zondag 1 okt 1809 te Oudwoude [fr], volgt IVc
  5.  Sipke Wouters,  
   geb. op dinsdag 6 okt 1812 te Kollum [fr], volgt IVd
  6.  Freerk
  7.  Gerrit Wouters,  
   geb. circa 1816 te Kollum [fr], volgt IVe
  8.  Hendrik Wouters,  
   geb. op zaterdag 1 mei 1819 te Westergeest [fr], volgt IVf
  9.  Gauke Wouters,  
   geb. op donderdag 24 okt 1822 te Oudwoude [fr], volgt IVg
  10.  Fokke Wouters,  
   geb. op woensdag 3 mei 1826 te Oudwoude [fr], volgt IVh

Generatie IV

IVa.  Wytze Wouters de Vries, zn. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. op vrijdag 29 apr 1803 te Oudwoude [fr], 
 ged. NH op zondag 22 mei 1803 te Oudwoude [fr], 
 ovl. op vrijdag 28 mrt 1862 te Oudwoude [fr], 
 tr. op dinsdag 2 feb 1830 te Kollumerland [fr] 
 met Geeske Freerks Sikkema, dr. van Freerk Bienings Keuning en Imke Jans Sikkema, 
 geb. op vrijdag 9 nov 1792 te Kollum [fr], 
 ged. NH op dinsdag 25 dec 1792 te Kollum [fr], 
 ovl. op vrijdag 10 apr 1874 te Oudwoude [fr], 
 (Geeske Freerks tr. (2) op woensdag 9 mei 1860 te Kollumerland [fr] met Jan Wieger van der Schaaf.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maaike Wijtzes,  
   geb. op dinsdag 1 jun 1830 te Oudwoude [fr],  
   ovl. op zondag 20 mei 1917 te Kollum [fr],  
   tr. op zaterdag 29 mei 1852 te Kollumerland [fr]  
   met Teunis Lieuwes Nicolai, zn. van Lieuwe Sjoerds Nicolai en Anke Sijtzes Keimijssma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wouter Wytzes,  
   geb. op zaterdag 10 nov 1832 te Kollumerland [fr],  
   ovl. op maandag 26 mei 1862 te Kollumerland [fr]. 
  3.  Wieger

IVb.  Freerk Wouters de Vries, zn. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. op zaterdag 5 apr 1806 te Oudwoude [fr], 
 ged. NH op zondag 4 mei 1806 te Oudwoude [fr], 
 ovl. op dinsdag 24 jan 1860 te Westergeest [fr], 
 tr. (1) op dinsdag 25 mei 1830 te Kollumerland [fr] 
 met Fokeltje Gerbens Faber, dr. van Gerben Jelkes Faber en Grietje Pieters, 
 geb. circa 1803 te Twijzel [fr], 
 ovl. op donderdag 27 mrt 1845 te Westergeest [fr]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gerben,  
   geb. op donderdag 26 aug 1830 te Westergeest [fr],  
   ovl. op zondag 8 aug 1847 te Bedum [gr]. 
  2.  Wouter Freerks, volgt Va
  3.  Henke
  4.  Hinke,  
   geb. circa 1838,  
   ovl. op zaterdag 16 aug 1913 te Dantumadeel [fr]. 
  5.  Maaike
  Freerk Wouters de Vries
 tr. (2) op donderdag 13 nov 1845 te Kollumerland [fr] 
 met Getje Japiks Douma, dr. van Japik Gaatzes Douma en Jantje Ates Kloostra. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jantje,  
   geb. op dinsdag 25 jan 1848 te Westergeest [fr],  
   ovl. op maandag 11 mei 1874 te Oudwoude [fr]. 
  2.  Jacob Freerks,  
   geb. op zondag 26 mei 1850 te Westergeest [fr],  
   ovl. op dinsdag 14 aug 1877 te Oudwoude [fr],  
   geen kinderen. 
  3.  Nn,  
   geb. en ovl. op zaterdag 14 mei 1853 te Westergeest [fr]. 
  4.  Wijtze

IVc.  Sjoukjen Wouters de Vries, dr. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. op zondag 1 okt 1809 te Oudwoude [fr], 
 ged. op donderdag 5 okt 1809 te Kollumerland [fr], 
 ovl. op donderdag 21 jul 1887 te Kollumerland [fr], 
 tr. op vrijdag 27 mei 1836 te Kollumerland [fr] 
 met Johannes Jelles Roorda
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wouter
  2.  Sjieuke

IVd.  Sipke Wouters de Vries, zn. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. op dinsdag 6 okt 1812 te Kollum [fr], 
 ovl. op dinsdag 8 aug 1848 te Kollum [fr], 
 tr. op donderdag 19 mei 1836 te Kollumerland [fr] 
 met Froukje (Froukjen Klazes) Dam, dr. van Klaas Jans Dam en IJbeltje Jacobs Broersma, 
 geb. op vrijdag 26 jul 1816 te Burum [fr], 
 ovl. op zondag 26 feb 1893 te Munnekezijl [fr]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Ybeltje
  2.  Maaike
  3.  Klaas Sipkes,  
   geb. op donderdag 18 nov 1841 te Kollum [fr], volgt Vb
  4.  Hiske
  5.  Wouter Sipkes,  
   geb. op woensdag 15 sep 1847 te Kollum [fr], volgt Vc

IVe.  Gerrit Wouters de Vries, zn. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. circa 1816 te Kollum [fr], 
 ovl. op dinsdag 28 jun 1859 te Kollum [fr], 
 tr. op donderdag 4 mrt 1841 te Kollumerland [fr] 
 met Jitske Kornelis Stulpstra, dr. van Kornelis Klazes Stulpstra en Trijntje Fokkes de Boer, 
 geb. circa 1808 te Kollum [fr], 
 ovl. op zondag 23 nov 1879 te Burum [fr], 
 (Jitske Kornelis tr. (1) op zaterdag 12 feb 1831 te Kollumerland [fr] met Harmen Jans Schipper, zn. van Jan Pieters en Aaltje Sijtzes.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Trijntje
  2.  Maaike Gerrits,  
   geb. op donderdag 14 mrt 1844 te Kollum [fr],  
   ovl. op woensdag 4 dec 1844 te Kollum [fr]. 
  3.  Wouter,  
   tr. op zaterdag 12 nov 1870 te Kollumerland [fr]  
   met Trijntje Agesma, dr. van Pieter Abes Agesma en Rindertje Megets Hienstra. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jitske Kornelis Stulpstra, dr. van Kornelis Klazes Stulpstra en Trijntje Fokkes de Boer, 
 tr. (1) 
 met Harmen Jans Schipper, zn. van Jan Pieters en Aaltje Sijtzes, 
 geb. circa 1806 te Kollum [fr], 
 ovl. op vrijdag 4 mrt 1836 te Kollum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Kornelus
  2.  Aaltje
  3.  Harm

IVf.  Hendrik Wouters de Vries, zn. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. op zaterdag 1 mei 1819 te Westergeest [fr], 
 ovl. op donderdag 28 nov 1861 te Burum [fr], 
 tr. op dinsdag 21 feb 1843 te Kollumerland [fr] 
 met Riemke Rinzes van Houten, dr. van Renze Annes van Houten en Grietje Heines, 
 geb. op maandag 20 mrt 1820 te Kollum [fr], 
 ovl. na nov 1861. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Grietje
  2.  Maaike,  
   geb. op zaterdag 14 mrt 1846 te Burum [fr],  
   ovl. op vrijdag 27 jun 1930 te Warfstermolen [fr],  
   relatie  
   met Petrus Johannes Spoelstra,  
   ovl. voor 1930. Uit deze relatie geen kinderen,  
   geen kinderen. 
  3.  Rinze
  4.  Wouter,  
   geb. op maandag 23 jun 1851 te Burum [fr], volgt Vd

IVg.  Gauke Wouters de Vries, zn. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. op donderdag 24 okt 1822 te Oudwoude [fr], 
 ovl. op maandag 11 feb 1861 te Kollum [fr], 
 tr. op donderdag 15 mei 1851 te Kollumerland [fr] 
 met Geeske Riemers Posthuma, dr. van Riemer Wytzes Posthuma en Jantje Meinderts van der Hoek, 
 geb. op dinsdag 11 feb 1817 te Burum [fr], 
 ovl. op zondag 13 mrt 1870 te Burum [fr]. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Riemer,  
   geb. op zondag 21 aug 1853 te Kollum [fr], volgt Ve

IVh.  Fokke Wouters de Vries, zn. van Wouter Wijtzes de Vries (III) en Maaike Freerks van Tuinen, 
 geb. op woensdag 3 mei 1826 te Oudwoude [fr], 
 ovl. op donderdag 4 aug 1898 te Kollum [fr], 
 tr. op zaterdag 15 mei 1858 te Kollumerland [fr] 
 met Jetske Johannes Hollema, dr. van Johannes Gooitsens Hollema en Durkje Harmens Merkus, 
 geb. op woensdag 4 aug 1824 te Oudwoude [fr], 
 ovl. op zaterdag 5 sep 1908 te Kollumerland [fr]. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Maaike,  
   geb. op donderdag 6 sep 1860 te Kollumerland [fr],  
   ovl. op dinsdag 16 mrt 1875 te Kollum [fr]. 
  2.  Durkje
  3.  Sjoukje

Generatie V

Va.  Wouter Freerks de Vries, zn. van Freerk Wouters de Vries (IVb) en Fokeltje Gerbens Faber, 
 tr. (1) op zaterdag 8 sep 1860 te Kollumerland [fr] 
 met Fokje Meinderts Klopstra, dr. van Meindert Doedes Klopstra en Baukje Johannes Dijkstra, 
 geb. op zaterdag 22 okt 1836 te Burum [fr], 
 ovl. voor dinsdag 8 jun 1869 te Kollumerland [fr]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Freerk Wouters,  
   geb. op dinsdag 11 jun 1861 te Westergeest [fr],  
   ovl. op zaterdag 9 sep 1865 te Kollum [fr]. 
  2.  Baukje,  
   tr. op zaterdag 15 mei 1886 te Kollumerland [fr]  
   met Meindert Tuinstra, zn. van Nykle Klazes Tuinstra en Trientje Alberts van der Veen. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Fokeltje
  4.  Freerk,  
   geb. op woensdag 17 apr 1867 te Kollum [fr],  
   ovl. op zondag 26 mei 1867 te Kollum [fr]. 
  5.  Freerkje,  
   geb. op maandag 13 jul 1868 te Kollum [fr],  
   ovl. op maandag 21 sep 1868 te Kollum [fr]. 
  Wouter Freerks de Vries
 tr. (2) op woensdag 2 feb 1870 te Kollumerland [fr] 
 met Grietje van der Haak, dr. van Roelof van der Haak en Trijntje Postma. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Freerk
  2.  Trijntje
  3.  Wijtze,  
   geb. op dinsdag 14 sep 1875 te Kollum [fr],  
   ovl. op zaterdag 5 nov 1887. 
  4.  Tjerk
  5.  Gerben

Vb.  Klaas Sipkes de Vries, zn. van Sipke Wouters de Vries (IVd) en Froukje (Froukjen Klazes) Dam, 
 geb. op donderdag 18 nov 1841 te Kollum [fr], 
 ovl. op zaterdag 10 jul 1926 te Burum [fr], 
 tr. op zaterdag 3 jun 1876 te Kollumerland [fr] 
 met Antje Riemersma, dr. van Hendrik Harms Riemersma en Anje Meinderts Lautenbach, 
 geb. op donderdag 20 mrt 1845 te Burum [fr], 
 ovl. op zaterdag 5 jan 1889 te Burum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Sipke
  2.  Hendrik, volgt VIa
  3.  Wolter

Vc.  Wouter Sipkes de Vries, zn. van Sipke Wouters de Vries (IVd) en Froukje (Froukjen Klazes) Dam, 
 geb. op woensdag 15 sep 1847 te Kollum [fr], 
 ovl. op woensdag 23 mei 1894 te Munnekezijl [fr], 
 tr. op zaterdag 13 mei 1876 te Grijpskerk [gr] 
 met Minke van der Glas, dr. van Johannes Pieters van der Glas en Siebringje Sietses Mosselaar, 
 geb. op zondag 29 apr 1849 te Opende [gr], 
 ovl. op donderdag 1 dec 1921 te Burum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Trijntje,  
   geb. op dinsdag 16 jul 1878 te Burum [fr],  
   ovl. op zondag 8 jan 1882 te Burum [fr]. 
  2.  Sipke,  
   geb. op woensdag 26 jan 1881 te Burum [fr],  
   ovl. op zaterdag 14 jan 1882 te Burum [fr]. 
  3.  Trijntje,  
   geb. op zaterdag 9 jun 1883 te Burum [fr],  
   ovl. op vrijdag 11 dec 1885 te Burum [fr]. 
  4.  Sipke,  
   geb. op zondag 18 okt 1885 te Burum [fr], volgt VIb
  5.  Johannes,  
   geb. op zondag 28 aug 1887 te Burum [fr],  
   ovl. op dinsdag 26 dec 1978 te Groningen [gr],  
   tr. op zaterdag 19 jan 1918 te Slochteren [gr]  
   met Klaassien Schipper, dr. van Derk Schipper en Jakobje Janssens,  
   geb. op zaterdag 7 okt 1893 te Schildwolde [gr],  
   ovl. op maandag 2 jan 1984 te Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Klaas,  
   geb. op zondag 4 mei 1890 te Munnekezijl [fr],  
   ovl. op dinsdag 4 feb 1958 te Renkum [ge]. 

Vd.  Wouter de Vries, zn. van Hendrik Wouters de Vries (IVf) en Riemke Rinzes van Houten, 
 geb. op maandag 23 jun 1851 te Burum [fr], 
 ovl. op zondag 26 nov 1899 te Burum [fr], 
 tr. (1) op donderdag 15 mei 1879 te Kollumerland [fr] 
 met Trijntje Pompstra, dr. van Thijs Tjebbes Pompstra en Jantje Harms Mekkes, 
 geb. circa 1855 te Visvliet [gr], 
 ovl. op zaterdag 27 jun 1891 te Burum [fr]. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Hendrik
  Wouter de Vries
 tr. (2) op zaterdag 14 mei 1892 te Kollum [fr] 
 met Tettje Kuipers, dr. van Tiete Hessels Kuiper en Jitske Hendriks Casimir, 
 (Tettje relatie(2) met Folkert Jacobs Kooistra.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Ve.  Riemer de Vries, zn. van Gauke Wouters de Vries (IVg) en Geeske Riemers Posthuma, 
 geb. op zondag 21 aug 1853 te Kollum [fr], 
 ovl. op zondag 1 mrt 1936 te Munnekezijl [fr], 
 begr. te Munnekezijl [fr], 
 tr. op zaterdag 13 mei 1882 te Munnekezijl [fr] 
 met Martje Pot, dr. van Roelf Pot en Wietske van der Veen, 
 geb. op maandag 14 jan 1856 te Doezum [gr], 
 ovl. op vrijdag 1 dec 1933 te Munnekezijl [fr], 
 begr. te Munnekezijl [fr]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gauke,  
   geb. op donderdag 12 apr 1883 te Burum [fr], volgt VIc
  2.  Nn,  
   geb. en ovl. op woensdag 3 mrt 1886 te Burum [fr] (doodgeb.). 
  3.  Wietske,  
   geb. op zaterdag 22 sep 1888 te Munnekezijl [fr], volgt VId

Generatie VI

VIa.  Hendrik de Vries, zn. van Klaas Sipkes de Vries (Vb) en Antje Riemersma, 
 tr. op zaterdag 6 jul 1901 te Kollumerland [fr] 
 met Trijntje Visser
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Wouter,  
   geb. in dec 1901 te Burum [fr],  
   ovl. op zondag 26 jan 1902 te Burum [fr]. 

VIb.  Sipke de Vries, zn. van Wouter Sipkes de Vries (Vc) en Minke van der Glas, 
 geb. op zondag 18 okt 1885 te Burum [fr], 
 ovl. op zaterdag 20 jan 1934 te Zoutkamp [gr], 
 tr. op zaterdag 18 mei 1907 te Kollumerland [fr] 
 met Gaatske van Duuren, dr. van Jacobus Hendrikus van Duuren en Jantje Veltman, 
 geb. op dinsdag 27 mrt 1883 te Burum [fr], 
 ovl. op donderdag 18 okt 1951 te Groningen [gr]. 
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Jantje

VIc.  Gauke de Vries, zn. van Riemer de Vries (Ve) en Martje Pot, 
 geb. op donderdag 12 apr 1883 te Burum [fr], 
 G, 
 ovl. op maandag 16 mrt 1970 te Munnekezijl [fr], 
 begr. op zaterdag 21 mrt 1970 te Munnekezijl [fr], 
 tr. op zaterdag 19 mei 1906 te Grijpskerk [gr] 
 met Hiltje Ijtsma, dr. van Rinze Ytsma en Aatje Dijkstra, 
 geb. op woensdag 10 feb 1886 te Visvliet [gr], 
 NH, 
 ovl. op zondag 18 okt 1964 te Munnekezijl [fr], 
 begr. op vrijdag 23 okt 1964 te Munnekezijl [fr]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Aaltje,  
   geb. op vrijdag 31 aug 1906 te Munnekezijl [fr], volgt VIIa
  2.  Martje,  
   G,  
   relatie  
   met Johannes Cornelis Pijnakker. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Riemer,  
   geb. op zaterdag 20 jun 1914 te Munnekezijl [fr], volgt VIIb
  4.  Rinze,  
   geb. op zondag 19 jan 1919 te Pieterszijl [gr], volgt VIIc
  5.  Wietske,  
   geb. op maandag 5 jan 1925 te Munnekezijl [fr],  
   G,  
   ovl. op woensdag 11 nov 1987,  
   begr. te Munnekezijl [fr],  
   relatie  
   met Wiebe Wiersma,  
   geb. op maandag 9 mei 1927,  
   ovl. op woensdag 8 apr 1964,  
   begr. te Munnekezijl [fr]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Popko,  
   NH, volgt VIId
  7.  Renske,  
   G. 

VId.  Wietske de Vries, dr. van Riemer de Vries (Ve) en Martje Pot, 
 geb. op zaterdag 22 sep 1888 te Munnekezijl [fr], 
 ovl. op zaterdag 17 mei 1980, 
 begr. te Groningen [gr], 
 relatie 
 met Jan Heslinga
 geb. op dinsdag 20 mei 1890, 
 ovl. op maandag 28 jun 1976, 
 begr. te Groningen [gr]. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Gerrit
  2.  Riemer
  3.  Martje

Generatie VII

VIIa.  Aaltje de Vries, dr. van Gauke de Vries (VIc) en Hiltje Ijtsma, 
 geb. op vrijdag 31 aug 1906 te Munnekezijl [fr], 
 G, 
 ovl. op dinsdag 14 jan 1997, 
 begr. te Oudwoude [fr], 
 relatie 
 met Jan de Vries
 geb. op maandag 12 okt 1903, 
 NG, 
 ovl. op vrijdag 3 aug 1984, 
 begr. te Oudwoude [fr]. 
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Aaltje
  2.  Poppo

VIIb.  Riemer de Vries, zn. van Gauke de Vries (VIc) en Hiltje Ijtsma, 
 geb. op zaterdag 20 jun 1914 te Munnekezijl [fr], 
 G, 
 ovl. op dinsdag 25 dec 2007 te Zuidhorn [gr], 
 begr. op zaterdag 29 dec 2007 te Munnekezijl [fr], 
 relatie 
 met Scheltje Dijkstra
 ovl. op vrijdag 9 sep 1994. 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Gauke,  
   relatie  
   met Jo-Anne Eugenie Waldern. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Iekje, volgt VIIIa
  3.  Hillie, volgt VIIIb

VIIc.  Rinze de Vries, zn. van Gauke de Vries (VIc) en Hiltje Ijtsma, 
 geb. op zondag 19 jan 1919 te Pieterszijl [gr], 
 G, 
 ovl. op vrijdag 9 sep 1988, 
 begr. te Gerkesklooster [fr], 
 relatie 
 met Mentje van der Leest
 geb. op vrijdag 18 okt 1918, 
 NG, 
 ovl. op donderdag 7 feb 2002, 
 begr. te Gerkesklooster [fr]. 
 Uit deze relatie één zoon: 
  1.  Popko, volgt VIIIc

VIId.  Popko de Vries, zn. van Gauke de Vries (VIc) en Hiltje Ijtsma, 
 NH, 
 tr. te Grootegast [gr], 
 kerk.huw. (NH) op dinsdag 24 feb 1953 te Doezum [gr] 
 met Ginie (Marchien Lammerdina) Beute, dr. van Harm Beute en Alberdina Hummel, 
 NH. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Dineke (Alberdiena),  
   NH, volgt VIIId
  2.  Hilda (Hiltje Martje),  
   NH, volgt VIIIe
  3.  Gauke (Gauke Riemer Rinze),  
   NH, volgt VIIIf
  4.  Hanneke (Harmke Wilhelmina),  
   NH, volgt VIIIg

Generatie VIII

VIIIa.  Iekje de Vries, dr. van Riemer de Vries (VIIb) en Scheltje Dijkstra, 
 ovl. voor dinsdag 25 dec 2007, 
 relatie 
 met Pieter Jan Bekkering
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Jeannette Margareta
  2.  Jan Riemer
  3.  Riemer

VIIIb.  Hillie de Vries, dr. van Riemer de Vries (VIIb) en Scheltje Dijkstra, 
 relatie 
 met Geert Albert Krol
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Engbert
  2.  Ellen Geertruida

VIIIc.  Popko de Vries, zn. van Rinze de Vries (VIIc) en Mentje van der Leest, 
 relatie 
 met Nn Nn
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Mendy

VIIId.  Dineke (Alberdiena) de Vries, dr. van Popko de Vries (VIId) en Ginie (Marchien Lammerdina) Beute, 
 NH, 
 kerk.huw. (1) (NH), 
 (gesch. te Blaricum [nh]) 
 met ~
 (~ relatie(2) met ~.). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Wessel Overeem,  
   relatie  
   met Dominique Kriek. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Gauke Overeem
  Dineke (Alberdiena) de Vries
 tr. (2) te Baarn [ut] 
 met Jaap (Jacob) Beukers, zn. van Meindert Beukers en Albertje de Jong, 
 NG. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIe.  Hilda (Hiltje Martje) de Vries, dr. van Popko de Vries (VIId) en Ginie (Marchien Lammerdina) Beute, 
 NH, 
 tr. te Nieuw Loosdrecht [nh], 
 kerk.huw. (NH) op vrijdag 24 jun 1977 te Nieuw Loosdrecht [nh], 
 (gesch. te Wijdemeren [nh]) 
 met Jaap (Jacob) Hogendoorn, zn. van Hendrik Hogendoorn en Truus Fokker. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rick (Hendrik Jaap)
  2.  Marjet (Margien Hilda)
  3.  Jacobien (Trude Marcha Jacobien),  
   NH. 

VIIIf.  Gauke (Gauke Riemer Rinze) de Vries, zn. van Popko de Vries (VIId) en Ginie (Marchien Lammerdina) Beute, 
 NH, 
 otr. te Alkmaar, 3 Note Vermoedelijk [nh] 
 met Gonnie Otter
 Uit deze relatie één zoon: 
  1.  Jelle

VIIIg.  Hanneke (Harmke Wilhelmina) de Vries, dr. van Popko de Vries (VIId) en Ginie (Marchien Lammerdina) Beute, 
 NH, 
 tr. te Anna Paulowna [nh], 
 kerk.huw. op woensdag 7 aug 1985 te Breezand [nh] 
 met Pieter (Petrus Johannes Ernestus) Freerkstra, zn. van Ernst (Ernst Sytse) Freerkstra en Greet (Margaretha Maria) Vis, 
 RK. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Madelon (Margaretha Margien)
  2.  Bodine (Alberdine Hilde)
  3.  Alissa (Giselda Josina)