Genealogie van Boele Hendriks (Ytsma of IJtsma)

Genealogie van Boele Hendriks (Ytsma of IJtsma)
Generatie I
I.  Boele Hendriks
 tr. te Surhuizum [fr] circa 1717 
 met Joukjen Popes Itsma, dr. van Poope Fokkes Itsma en Geeske Hendriks. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Alle Boeles,  
   geb. te Surhuizum [fr] in 1720, volgt II
Generatie II
II.  Alle Boeles, zn. van Boele Hendriks (I) en Joukjen Popes Itsma, 
 geb. te Surhuizum [fr] in 1720, 
 ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1775, 
 tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Surhuizum [fr] circa 1750 
 met Lystbeth Tjipkes
 geb. te Surhuizum [fr] circa 1728, 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1810. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Boele Alles Ytsma,  
   geb. te Surhuizum [fr] circa 1753, volgt IIIa
  2.  Tjipke Alles Ytsma,  
   geb. te Surhuizum [fr] circa 1758, volgt IIIb
  3.  Trientje Alles Ytsma,  
   geb. circa 1760,  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 15 jul 1840. 
  4.  Joukjen Alles Ytsma,  
   geb. circa 1764,  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 25 apr 1843,  
   tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 29 jul 1799  
   met Freerk Ybeles Vaatstra,  
   ovl. te Drachten [fr] in sep 1803,  
   (Freerk Ybeles tr. (1) te Surhuizum [fr] op 18 jan 1784 met Saakje Hendriks.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Generatie III
IIIa.  Boele Alles Ytsma, zn. van Alle Boeles (II) en Lystbeth Tjipkes, 
 geb. te Surhuizum [fr] circa 1753, 
 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 15 sep 1813, 
 tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 32 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 15 jun 1788, 
 kerk.huw. (NH) 
 met Hiltje Luitzens
 geb. te Surhuizum [fr] circa 1756, 
 ovl. (hoogstens 57 jaar oud) voor 1813. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Alle Boelens,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 29 sep 1789, volgt IVa
IIIb.  Tjipke Alles Ytsma, zn. van Alle Boeles (II) en Lystbeth Tjipkes, 
 geb. te Surhuizum [fr] circa 1758, 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 15 sep 1826, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) (NH) te Kollum [fr] op 14 mei 1786 
 met Aagtje Jacobs
 geb. te Kollum [fr] circa 1766, 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 17 apr 1848. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Alle
  2.  Lysbert
  3.  Beitske Tjipkes,  
   geb. te Kollum [fr] circa 1793,  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 26 okt 1858,  
   tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 3 jun 1826  
   met Andries Minderts Feenstra, zn. van Meidert Pieters Feenstra en Klaaske Andries Poelstra. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jacob Tjipkes,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 17 mei 1797, volgt IVb
  5.  Boele Tjipkes,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 27 aug 1799, volgt IVc
  6.  Trientje Tjipkes,  
   geb. te Surhuizum [fr] in nov 1805,  
   ovl. (70 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 12 mei 1876,  
   tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 17 mei 1829  
   met Gerryt Brugts Boujus, zn. van Brugt Uilkens Boujus en Trijntje Gerrits,  
   geb. te Augustinusga [fr] circa 1805,  
   ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 16 nov 1879. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan
  8.  Joukjen,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 29 mrt 1812, volgt IVd
  9.  Sjouke Tjipkes,  
   geb. circa 1814,  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 1 jun 1890. 
Generatie IV
IVa.  Alle Boelens Ytsma, zn. van Boele Alles Ytsma (IIIa) en Hiltje Luitzens, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 29 sep 1789, 
 ged. te Surhuizum [fr] op 18 okt 1789, 
 ovl. (49 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 3 sep 1839, 
 tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 27 mei 1813 
 met Emke Hendriks Sikkema, dr. van Hendrik Sikkes en Ytje Tjerks, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 30 mei 1793, 
 ged. te Surhuizum [fr] op 30 mei 1793, 
 ovl. (61 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 18 mrt 1855. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hendrik Alles,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 10 feb 1814,  
   ovl. (1 jaar oud) te Augustinusga [fr] op 10 jan 1816. 
  2.  Hiltje Alles,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 19 dec 1815,  
   ovl. (22 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 1 okt 1838. 
  3.  Hendrik Alles,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 2 nov 1817,  
   ovl. (90 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 1 feb 1908,  
   tr. (26 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 12 mei 1844  
   met Fokjen Bosma, dr. van Kornelis Wietzes Bosma en Antje Alberts Herder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Yttje Alles,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 12 sep 1820,  
   ovl. (79 jaar oud) te Drogeham [fr] op 22 feb 1900,  
   tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 24 mei 1845  
   met Jan Klazes Helder, zn. van Klaas Hendriks Helder en Martjen Hendriks Westra,  
   geb. te Augustinusga [fr] op 8 mei 1817,  
   ovl. (67 jaar oud) te Harkema [fr] op 27 mrt 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Boele Alles,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 20 feb 1823, volgt Va
  6.  Sikke Alles
  7.  Pope Alles,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 21 mei 1828, volgt Vb
  8.  Romkjes Alles,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 1 mrt 1831,  
   ovl. (91 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 22 jul 1922,  
   tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 12 mei 1860  
   met Harmen Boeles Boelens, zn. van Boele Jans Boelens en Jeltje Jans Helder,  
   geb. te Smallingerland [fr] op 9 feb 1829,  
   ovl. (63 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 20 feb 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IVb.  Jacob Tjipkes Ytsma, zn. van Tjipke Alles Ytsma (IIIb) en Aagtje Jacobs, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 17 mei 1797, 
 ovl. (76 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 14 dec 1873, 
 tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 15 mei 1820 
 met Houkjen Lammerts Laanstra, dr. van Lammert Geerts Laanstra en Antje Romkes, 
 geb. te Augustinusga [fr] op 13 sep 1795, 
 ged. te Augustinusga [fr] op 25 okt 1795, 
 ovl. (58 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 11 feb 1854. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Antje Jakobs,  
   tr. te Achtkarspelen [fr] op 18 mei 1850  
   met Anne Hendriks Piekstra, zn. van Hendrik Annes Piekstra en Iebeltje Oenzes Helder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aagtje Jakobs,  
   tr. te Achtkarspelen [fr] op 13 jun 1846  
   met Jan Lefferts Rinzema, zn. van Leffert Teunis Rinzema en Trientje Jans Tiezema. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IVc.  Boele Tjipkes Ytsma, zn. van Tjipke Alles Ytsma (IIIb) en Aagtje Jacobs, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 27 aug 1799, 
 ovl. (31 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 26 okt 1830, 
 tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 9 mei 1825 
 met Sjoukjen Poppes Graansma, dr. van Pope Haijes Graansma en Wytske Freerks, 
 geb. te Surhuizum [fr] circa 1803, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 14 jun 1879, 
 (Sjoukjen Poppes tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Achtkarspelen [fr] op 24 sep 1831 met Wilke Jacobs Boonstra, zn. van Poppe Haayes Boonstra.). 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Poppe Boeles,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 7 mrt 1829, volgt Vc
IVd.  Joukjen Ytsma, dr. van Tjipke Alles Ytsma (IIIb) en Aagtje Jacobs, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 29 mrt 1812, 
 ovl. (78 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 1 jun 1890, 
 één zoon: 
  1.  Boele Ytsma,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 18 dec 1841, volgt Vd
  Joukjen Ytsma
 tr. (resp. 32 en ongeveer 50 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 25 jan 1845 
 met Molle Hayes Bethlehem, zn. van Haaye Durks Bethlehem en Antje Molles Bethlehem, 
 geb. te Drachten [fr] circa 1795, 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 25 apr 1877, 
 (Molle Hayes tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Smallingerland [fr] op 13 feb 1828 met Wijke Sjoukes Duursma, dr. van Sjouke Douwes Duursma en Jantje Libbes.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Generatie V
Va.  Boele Alles Ytsma, zn. van Alle Boelens Ytsma (IVa) en Emke Hendriks Sikkema, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 20 feb 1823, 
 ovl. (73 jaar oud) te Augustinusga [fr] op 1 dec 1896, 
 tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (1) te Achtkarspelen [fr] op 16 jan 1847 
 met Riktstje Louwes Oosterhof, dr. van Louw Fokkes Oosterhof en Gaatske Wessels Nauta, 
 geb. te Augustinusga [fr] op 2 mei 1820, 
 ovl. (33 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 5 mei 1853. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Fokje,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 6 feb 1847,  
   ovl. (1 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 10 jun 1848. 
  2.  Fokje,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 3 jan 1849,  
   ovl. (1 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 10 mei 1850. 
  3.  Fokje,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 23 jan 1851,  
   ovl. (3 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 7 mrt 1854. 
  4.  Alle,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 18 feb 1853,  
   ovl. (6 maanden oud) te Achtkarspelen [fr] op 29 aug 1853. 
  Boele Alles Ytsma
 tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) (2) te Achtkarspelen [fr] op 30 sep 1854 
 met Folkertje Sjierks Bijma, dr. van Sjierk Foppes Bijma en Sjoukjen Jakobs van der Meulen, 
 geb. te Surhuisterveen [fr] op 5 sep 1825, 
 ovl. (83 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 6 jun 1909, 
 (Folkertje Sjierks tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) te Smallingerland [fr] op 11 dec 1846 met Tjeert Aukes de Vries, zn. van Auke Tjeerds de Vries en Antje Pieters Oostinga.). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Fokje,  
   geb. te Augustinusga [fr] op 9 mei 1855,  
   ovl. (63 jaar oud) te Oldehove [gr] op 18 nov 1918,  
   tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Kollumerland [fr] op 14 mei 1881  
   met Sijtze van der Ley, zn. van Broer Rienks van der Lei en Antje Lieuwes Bos,  
   geb. te Kollumerland [fr] op 27 jul 1857,  
   ovl. (47 jaar oud) te Noordhorn [gr] op 19 feb 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 57 en ongeveer 55 jaar oud) (2) te Oldehove [gr] op 3 mei 1913  
   met Douwe Frankes, zn. van Evert Douwes Frankes en Trientje Ruurds Veldman,  
   geb. te Opende [gr] circa 1858,  
   ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Groningen [gr] op 5 apr 1936,  
   (Douwe relatie(2) met Trijntje Iwema.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sjoukje,  
   tr. te Tietjerksteradeel [fr] op 21 jun 1882  
   met Rein Hinnes, zn. van Thys Hinnes en Tjitske Reins Roosma. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Alle, volgt VIa
  4.  Levenloos kind,  
   geb. en ovl. te Achtkarspelen [fr] op 8 mei 1863 (doodgeb.). 
  5.  Poppe,  
   geb. te Augustinusga [fr] op 13 mei 1864, volgt VIb
  6.  Hendrik,  
   geb. te Augustinusga [fr] op 10 mei 1868,  
   ovl. (9 dagen oud) te Achtkarspelen [fr] op 19 mei 1868. 
  7.  Ytsen,  
   geb. te Augustinusga [fr] op 7 jan 1870, volgt VIc
Vb.  Pope Alles Ytsma, zn. van Alle Boelens Ytsma (IVa) en Emke Hendriks Sikkema, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 21 mei 1828, 
 ovl. (71 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 23 aug 1899, 
 tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) te Achtkarspelen [fr] op 22 mei 1852 
 met Grietje van Dijk, dr. van Rinsktje Engelbertus van Dijk, 
 geb. te Doezum [gr] op 9 jul 1825, 
 ovl. (34 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 22 dec 1859. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Alle
  2.  Alle
  3.  Rinze,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 13 okt 1858, volgt VId
  Pope Alles Ytsma
 tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) (2) te Achtkarspelen [fr] op 10 mei 1862 
 met Tjitske Romkes van der Kloet, dr. van Romke Sakes van der Kloet en Jeltje Pieters Veenstra, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 17 jan 1835, 
 ovl. (73 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 4 aug 1908, 
 (Tjitske Romkes relatie(2) met P. de Vries.). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Alle,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 18 jul 1863, volgt VIe
  2.  Jeltje,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 2 apr 1865,  
   ovl. (76 jaar oud) te Visvliet [gr] op 22 mei 1941,  
   relatie  
   met Roelf Sikkens, zn. van Douwe Roelfs Sikkens en Trientje Jetzes Jelkema,  
   geb. te Visvliet [gr] circa 1849,  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Visvliet [gr] op 27 nov 1914. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Imke, volgt VIf
  4.  Levenloos kind,  
   geb. en ovl. te Achtkarspelen [fr] op 27 jun 1873 (doodgeb.). 
  5.  Hendrik Poppes,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 29 jan 1875, volgt VIg
  6.  Romke, volgt VIh
Vc.  Poppe Boeles Ytsma, zn. van Boele Tjipkes Ytsma (IVc) en Sjoukjen Poppes Graansma, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 7 mrt 1829, 
 ovl. (81 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 30 apr 1910, 
 tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) (1) te Achtkarspelen [fr] op 7 mei 1853 
 met Antje Hayes Bethlehem, dr. van Tjitske Hayes Bethlem, 
 geb. te Augustinusga [fr] op 5 feb 1835, 
 ovl. (35 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 17 mrt 1870. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Sjoukje,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 13 mrt 1854,  
   ovl. (67 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 24 feb 1922,  
   tr. (resp. 22 en ongeveer 33 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 25 nov 1876  
   met Heine Bonnes Hoekstra, zn. van Bonne Douwes Hoekstra en Rinske Alderts Pietersma,  
   geb. te Nijega [fr] circa 1843,  
   ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Smallingerland [fr] op 7 okt 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Levenloos kind,  
   geb. en ovl. te Achtkarspelen [fr] op 17 nov 1856 (doodgeb.). 
  3.  Tjitske,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 31 aug 1858,  
   ovl. (81 jaar oud) te Utrecht [ut] op 14 feb 1940,  
   tr. (28 jaar oud) te Utingeradeel [fr] op 28 jan 1887  
   met Roelof Jans Smid, zn. van Jan Klazes Smid en Albertje Wiegers Mast. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pietje
  Poppe Boeles Ytsma
 tr. (43 jaar oud) (2) te Achtkarspelen [fr] op 25 mei 1872 
 met Sapke Klazes Kamminga, dr. van Klaas Wybes Kamminga en Seeske Eisses Sloterdijk, 
 (Sapke Klazes relatie(2) met Wieger Gerrits van der Ploeg.). 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Boele,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 17 jul 1873, volgt VIi
Vd.  Boele Ytsma, zn. van Joukjen Ytsma (IVd), 
 geb. te Surhuizum [fr] op 18 dec 1841, 
 ovl. (89 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 24 nov 1931, 
 begr. te Surhuizum [fr], 
 tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 3 jun 1865 
 met Hendrikje Hayes Postma, dr. van Haye Kornelis Postma en Hiltje Roels Poelstra, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 11 mei 1840, 
 ovl. (69 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 13 mrt 1910. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Haye,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 12 mrt 1866, volgt VIj
Generatie VI
VIa.  Alle Ytsma, zn. van Boele Alles Ytsma (Va) en Folkertje Sjierks Bijma, 
 tr. te Achtkarspelen [fr] op 14 mei 1887 
 met Aaltje van Dellen, dr. van Willem Durks van Dellen en Rinskje Eelkes van der Hoek. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Boele,  
   tr. te Achtkarspelen [fr] op 10 mei 1913  
   met Trijntje van der Veen, dr. van Jakob van der Veen en Loltje Praamstra. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Rinskje,  
   tr. te Achtkarspelen [fr] op 9 mei 1914  
   met Durk Wijma, zn. van Jan Wijma en Ruurdje Brinkman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willem,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 8 sep 1894,  
   ovl. (55 jaar oud) te Oosterhoogebrug [gr] op 13 jul 1950,  
   tr. (22 jaar oud) te Noorddijk [gr] op 19 mei 1917  
   met Aafke Schaaphok, dr. van Tonnis Schaaphok en Johanna Post. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Folkertje
  5.  Pope,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 21 jun 1899,  
   ovl. (96 jaar oud) op 22 feb 1996,  
   begr. te Grijpskerk [gr],  
   relatie  
   met Jantina Scholte,  
   geb. op 17 mei 1898,  
   ovl. (90 jaar oud) op 16 okt 1988,  
   begr. te Grijpskerk [gr]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Detje
  7.  Doodgeb. zoon,  
   geb. en ovl. te Achtkarspelen [fr] op 17 okt 1910. 
VIb.  Poppe Ytsma, zn. van Boele Alles Ytsma (Va) en Folkertje Sjierks Bijma, 
 geb. te Augustinusga [fr] op 13 mei 1864, 
 ovl. (73 jaar oud) te Damwoude [fr] op 20 jul 1937, 
 tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) te Tietjerksteradeel [fr] op 7 mei 1898 
 met Trijntje Sakes van der Kloet, dr. van Sake Sjoerds van der Kloet en Aafke Harmens de Haan, 
 geb. te Garijp [fr] op 13 nov 1869, 
 ovl. (64 jaar oud) te Twijzel [fr] op 20 mrt 1934. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Boele,  
   geb. te Augustinusga [fr] op 14 jul 1912, volgt VIIa
VIc.  Ytsen Ytsma, zn. van Boele Alles Ytsma (Va) en Folkertje Sjierks Bijma, 
 geb. te Augustinusga [fr] op 7 jan 1870, 
 ovl. (79 jaar oud) op 28 apr 1949, 
 tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 14 mei 1892 
 met Klaaske Hoogsteen, dr. van Willem Martens Hoogsteen en Klaaske Wiebes Kootstra, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 1 jun 1868, 
 ovl. (82 jaar oud) op 14 dec 1950. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Boele,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 23 aug 1893,  
   ovl. (4 dagen oud) op 27 aug 1893. 
  2.  Klaske,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 18 jan 1895,  
   ovl. (6 jaar oud) op 10 okt 1901. 
  3.  Sjoukje,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 10 sep 1896,  
   ovl. (93 jaar oud) op 8 jun 1990,  
   tr. (20 jaar oud) (1) te Achtkarspelen [fr] op 25 aug 1917,  
   (gesch. te Leeuwarden [fr] op 22 dec 1921)  
   met Jan Borger, zn. van Heerke Borger en Jitske de Haan. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   relatie(2)  
   met Klaas Dijkstra,  
   geb. op 21 sep 1892,  
   ovl. (67 jaar oud) op 11 jan 1960. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Folkertje,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 9 mei 1898,  
   ovl. (11 maanden oud) op 6 mei 1899. 
  5.  Boele,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 21 nov 1899,  
   ovl. (93 jaar oud) op 3 apr 1993,  
   relatie  
   met Hiltje Jongsma,  
   geb. op 6 nov 1906,  
   ovl. (63 jaar oud) op 22 mei 1970. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Willem,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 21 apr 1901,  
   ovl. (77 jaar oud) op 5 nov 1978,  
   relatie  
   met Bintje Ytsma,  
   geb. op 12 jul 1905,  
   ovl. (79 jaar oud) op 3 nov 1984. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Klaas,  
   geb. te Achtkarspelen [fr] op 21 dec 1902,  
   ovl. (84 jaar oud) op 10 jun 1987,  
   relatie  
   met Martje Haarsma,  
   geb. op 30 sep 1903,  
   ovl. (64 jaar oud) op 26 feb 1968. Uit deze relatie geen kinderen. 
  8.  Alle,  
   geb. op 24 jul 1906, volgt VIIb
  9.  Klaske,  
   geb. op 19 sep 1909,  
   ovl. (74 jaar oud) op 1 jun 1984,  
   relatie  
   met Geert Hoekstra,  
   geb. op 25 aug 1906,  
   ovl. (71 jaar oud) op 20 dec 1977. Uit deze relatie geen kinderen. 
VId.  Rinze Ytsma, zn. van Pope Alles Ytsma (Vb) en Grietje van Dijk, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 13 okt 1858, 
 ovl. (94 jaar oud) te Grijpskerk [gr] op 17 nov 1952, 
 begr. te Grijpskerk [gr] op 22 nov 1952, 
 tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Grootegast [gr] op 13 dec 1884 
 met Aatje Dijkstra, dr. van Hendrik Lammerts Dijkstra en Hiltje Mentes Ploeg, 
 geb. te Lutjegast [gr] op 7 sep 1861, 
 ovl. (80 jaar oud) te Grijpskerk [gr] op 18 jun 1942, 
 begr. te Grijpskerk [gr], 
 (Aatje tr. (18 jaar oud) (1) te Grootegast [gr] op 24 mei 1880 met Pieter Veenstra, zn. van Harm Pieters Veenstra en Jantje Hendriks Koning.). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Poppe,  
   geb. te Visvliet [gr] op 8 jan 1885,  
   ovl. (2 maanden oud) te Visvliet [gr] op 19 mrt 1885. 
  2.  Hiltje Ijtsma,  
   geb. te Visvliet [gr] op 10 feb 1886, volgt VIIc
  3.  Poppe,  
   geb. te Visvliet [gr] op 16 aug 1888,  
   ovl. (6 dagen oud) te Visvliet [gr] op 22 aug 1888. 
  4.  Grietje Ijtsma, volgt VIId
  5.  Henderika IJtsma,  
   geb. te Visvliet [gr] op 28 aug 1892,  
   ovl. (5 maanden oud) te Visvliet [gr] op 11 feb 1893. 
  6.  Poppo,  
   geb. te Visvliet [gr] op 8 jan 1894, volgt VIIe
  7.  Hendrikje IJtsma,  
   geb. te Visvliet [gr] op 3 sep 1896,  
   ovl. (90 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 19 jul 1987,  
   begr. te Zuidhorn [gr] op 23 jul 1987,  
   tr. (resp. 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 24 mei 1917  
   met Jan van der Leest, zn. van Simme van der Leest en Renje Jonkman,  
   geb. te Noordhorn [gr] in 1892,  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 3 dec 1964,  
   begr. te Zuidhorn [gr] op 8 dec 1964. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Alle,  
   geb. te Visvliet [gr] op 15 jan 1899, volgt VIIf
  9.  Hendrik,  
   geb. te Visvliet [gr] op 12 sep 1901, volgt VIIg
  10.  Jeltje
VIe.  Alle Ytsma, zn. van Pope Alles Ytsma (Vb) en Tjitske Romkes van der Kloet, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 18 jul 1863, 
 ovl. (78 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 28 jan 1942, 
 begr. te Surhuizum [fr], 
 tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Grijpskerk [gr] op 18 mei 1889 
 met Jantje Klazes de Jager, dr. van Klaas de Jager en Jeltje Horneman, 
 geb. te Saaksum [gr] op 10 jan 1870, 
 ovl. (69 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 15 jul 1939, 
 begr. te Surhuizum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Poppe,  
   tr. te Workum [fr] op 2 dec 1916  
   met Afke van Solkema, dr. van Gerrit van Solkema en Douwtjen Dijkstra. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Klaas,  
   tr. te Achtkarspelen [fr] op 29 nov 1913  
   met Baukje van Houten, dr. van Rinze van Houten en Hinke Helder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jeltje,  
   geb. te Kommerzijl [gr] op 30 jan 1893,  
   ovl. (80 jaar oud) op 5 jul 1973,  
   tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 14 sep 1912,  
   (gesch. te Achtkarspelen [fr] op 9 mrt 1933)  
   met Meint Beinjamin Postma, zn. van Jan Hayes Postma en Grietje Durks van Velzen,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 28 dec 1889,  
   ovl. (79 jaar oud) op 6 sep 1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Tjitske,  
   geb. te Kommerzijl [gr] op 10 mrt 1895,  
   ovl. (4 jaar oud) te Grootegast [gr] op 24 okt 1899. 
  5.  Hendrik,  
   tr. te Grootegast [gr] op 10 mei 1919  
   met Trientje Pot, dr. van Anne Pot en Margien Wieringa. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Tjidde,  
   geb. te Grootegast [gr] op 11 jan 1900,  
   ovl. (1 jaar oud) te Grootegast [gr] op 15 okt 1901. 
  7.  Tjidde
VIf.  Imke Ytsma, dr. van Pope Alles Ytsma (Vb) en Tjitske Romkes van der Kloet, 
 één dochter: 
  1.  Titske Ytsma
  Imke Ytsma
 tr. te Achtkarspelen [fr] op 1 mrt 1890 
 met Pieter de Vries, zn. van Pieter Pieters de Vries en Korneliske Tobias van der Velde. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIg.  Hendrik Poppes Ytsma, zn. van Pope Alles Ytsma (Vb) en Tjitske Romkes van der Kloet, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 29 jan 1875, 
 ovl. (63 jaar oud) te Grootegast [gr] op 24 mrt 1938, 
 begr. te Kornhorn [gr], 
 tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Grootegast [gr] op 16 mei 1902 
 met Wilhelmina Oost, dr. van Jacob Oost en Annigje Beute, 
 geb. te Opende [gr] op 13 feb 1874, 
 ovl. (85 jaar oud) op 7 mrt 1959, 
 begr. te Kornhorn [gr]. 
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Annigje,  
   geb. te Opende [gr] op 10 feb 1903,  
   ovl. (44 jaar oud) te Grootegast [gr] op 11 mrt 1947. 
VIh.  Romke Ytsma, zn. van Pope Alles Ytsma (Vb) en Tjitske Romkes van der Kloet, 
 tr. te Achtkarspelen [fr] op 28 apr 1900 
 met Dirkje Senneker, dr. van Johannes Senneker en Maaike Postma. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maaike
  2.  Poppe
VIi.  Boele Ytsma, zn. van Poppe Boeles Ytsma (Vc) en Sapke Klazes Kamminga, 
 geb. te Achtkarspelen [fr] op 17 jul 1873, 
 NH, 
 ovl. (75 jaar oud) op 4 mrt 1949, 
 tr. (beiden 25 jaar oud) te Broek op Langedijk [nh] op 25 aug 1898 
 met Maartje Wagenaar, dr. van Jan Wagenaar en Pietertje de Geus, 
 geb. te Broek op Langedijk [nh] op 10 okt 1872, 
 NH, 
 ovl. (72 jaar oud) te Broek op Langedijk [nh] op 3 aug 1945. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Saapke,  
   geb. te Broek op Langedijk [nh] op 22 apr 1899,  
   NH,  
   ovl. (3 dagen oud) te Broek op Langedijk [nh] op 25 apr 1899. 
  2.  Jan,  
   geb. te Broek op Langedijk [nh] op 14 mei 1902,  
   NH,  
   ovl. (17 jaar oud) te Broek op Langedijk [nh] op 20 mei 1919. 
  3.  Sapke,  
   geb. te Broek op Langedijk [nh] op 9 jul 1906,  
   NH,  
   ovl. (9 maanden oud) te Broek op Langedijk [nh] op 26 apr 1907. 
  4.  Sapke,  
   NH. 
VIj.  Haye Ytsma, zn. van Boele Ytsma (Vd) en Hendrikje Hayes Postma, 
 geb. te Surhuizum [fr] op 12 mrt 1866, 
 ovl. (67 jaar oud) te Surhuizum [fr] op 5 mei 1933, 
 begr. te Surhuizum [fr], 
 tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 26 okt 1889 
 met Wijke Terpstra, dr. van Jakobus Pieters Terpstra en Bentje Hendriks van Lingen, 
 geb. te Drogeham [fr] op 10 dec 1866, 
 ovl. (43 jaar oud) te Leeuwarden [fr] op 5 feb 1910, 
 begr. te Surhuizum [fr]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hendrikje,  
   geb. te Surhuizum [fr] circa 1890,  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Grootegast [gr] op 21 nov 1918,  
   tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Achtkarspelen [fr] op 12 mei 1917  
   met Sierk Weening, zn. van Willem Klazes Weening en Feikje Kempenaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Boele,  
   tr. te Achtkarspelen [fr] op 31 jan 1914  
   met Jeltje van der Veer, dr. van Johannes van der Veer en Hiltje Oldenburger. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jakobus
  4.  Jacobus
  5.  Jacobus
  6.  Wijke
  7.  Levenloos kind,  
   geb. en ovl. te Achtkarspelen [fr] op 25 mrt 1902. 
  8.  Roel,  
   geb. te Surhuizum [fr] op 23 nov 1909,  
   ovl. (85 jaar oud) te Surhuisterveen [fr] op 30 dec 1994,  
   begr. te Surhuizum [fr] op 3 jan 1995,  
   tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) op 26 aug 1933  
   met Betske van der Meulen,  
   geb. te Wouterswoude [fr] op 24 mrt 1913,  
   ovl. (41 jaar oud) op 13 dec 1954,  
   begr. te Surhuizum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (2) te Achtkarspelen [fr],  
   (gesch. te Achtkarspelen [fr])  
   met Jantje Kuipers,  
   geb. te Stroobos [fr] op 4 apr 1922,  
   ovl. (68 jaar oud) te Drachten [fr] op 22 okt 1990,  
   begr. te Surhuizum [fr] op 27 okt 1990. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (3) te Achtkarspelen [fr]  
   met Ebeltje Dijk,  
   geb. te Dantumadeel [fr] op 16 feb 1913,  
   ovl. (81 jaar oud) te Surhuisterveen [fr] op 22 nov 1994,  
   begr. te Broeksterwoude [fr] op 26 nov 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Generatie VII
VIIa.  Boele Ytsma, zn. van Poppe Ytsma (VIb) en Trijntje Sakes van der Kloet, 
 geb. te Augustinusga [fr] op 14 jul 1912, 
 ovl. (76 jaar oud) te Kollumerzwaag [fr] op 31 aug 1988, 
 tr. te Kollumerland [fr] 
 met Antje Hiemstra, dr. van Berend Siebes Hiemstra en Antje Hanzes Hoekstra. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Poppe, volgt VIIIa
VIIb.  Alle Ytsma, zn. van Ytsen Ytsma (VIc) en Klaaske Hoogsteen, 
 geb. op 24 jul 1906, 
 ovl. (92 jaar oud) op 25 jul 1998, 
 relatie 
 met Atje Alting
 geb. op 2 feb 1906, 
 ovl. (81 jaar oud) op 21 feb 1987. 
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Mattje,  
   geb. in mei 1935,  
   ovl. (9 maanden oud) te Achtkarspelen [fr] op 22 feb 1936. 
VIIc.  Hiltje Ijtsma, dr. van Rinze Ytsma (VId) en Aatje Dijkstra, 
 geb. te Visvliet [gr] op 10 feb 1886, 
 NH, 
 ovl. (78 jaar oud) te Munnekezijl [fr] op 18 okt 1964, 
 begr. te Munnekezijl [fr] op 23 okt 1964, 
 tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Grijpskerk [gr] op 19 mei 1906 
 met Gauke de Vries, zn. van Riemer de Vries en Martje Pot, 
 geb. te Burum [fr] op 12 apr 1883, 
 G, 
 ovl. (86 jaar oud) te Munnekezijl [fr] op 16 mrt 1970, 
 begr. te Munnekezijl [fr] op 21 mrt 1970. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Aaltje,  
   geb. te Munnekezijl [fr] op 31 aug 1906,  
   G,  
   ovl. (90 jaar oud) op 14 jan 1997,  
   begr. te Oudwoude [fr],  
   relatie  
   met Jan de Vries,  
   geb. op 12 okt 1903,  
   NG,  
   ovl. (80 jaar oud) op 3 aug 1984,  
   begr. te Oudwoude [fr]. Uit deze relatie 2 kinderen. 
  2.  Martje,  
   G,  
   relatie  
   met Johannes Cornelis Pijnakker. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Riemer,  
   geb. te Munnekezijl [fr] op 20 jun 1914,  
   G,  
   ovl. (93 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 25 dec 2007,  
   begr. te Munnekezijl [fr] op 29 dec 2007,  
   relatie  
   met Scheltje Dijkstra,  
   ovl. op 9 sep 1994. Uit deze relatie 3 kinderen. 
  4.  Rinze,  
   geb. te Pieterszijl [gr] op 19 jan 1919,  
   G,  
   ovl. (69 jaar oud) op 9 sep 1988,  
   begr. te Gerkesklooster [fr],  
   relatie  
   met Mentje van der Leest,  
   geb. op 18 okt 1918,  
   NG,  
   ovl. (83 jaar oud) op 7 feb 2002,  
   begr. te Gerkesklooster [fr]. Uit deze relatie één zoon. 
  5.  Wietske,  
   geb. te Munnekezijl [fr] op 5 jan 1925,  
   G,  
   ovl. (62 jaar oud) op 11 nov 1987,  
   begr. te Munnekezijl [fr],  
   relatie  
   met Wiebe Wiersma,  
   geb. op 9 mei 1927,  
   ovl. (36 jaar oud) op 8 apr 1964,  
   begr. te Munnekezijl [fr]. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  Popko,  
   NH,  
   tr. te Grootegast [gr],  
   kerk.huw. (NH) te Doezum [gr] op 24 feb 1953  
   met Ginie (Marchien Lammerdina) Beute, dr. van Harm Beute en Alberdina Hummel,  
   NH. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  7.  Renske,  
   G. 
VIId.  Grietje Ijtsma, dr. van Rinze Ytsma (VId) en Aatje Dijkstra, 
 tr. te Grijpskerk [gr] op 24 apr 1909 
 met Sijtze Jager, zn. van Sijtze Jager en Sietske Hoekstra. 
 Uit dit huwelijk één zoon: 
  1.  Tekke,  
   relatie  
   met Lucie Nn. Uit deze relatie geen kinderen. 
VIIe.  Poppo Ytsma, zn. van Rinze Ytsma (VId) en Aatje Dijkstra, 
 geb. te Visvliet [gr] op 8 jan 1894, 
 ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 aug 1973, 
 tr. (24 jaar oud) te Zuidhorn [gr] op 22 jun 1918 
 met Jantje Kapma, dr. van Evert Kapma en Hendrikje Hoogstra. 
 Uit dit huwelijk één dochter: 
  1.  Nn
VIIf.  Alle Ytsma, zn. van Rinze Ytsma (VId) en Aatje Dijkstra, 
 geb. te Visvliet [gr] op 15 jan 1899, 
 ovl. (ongeveer 68 jaar oud) circa 1968, 
 tr. (29 jaar oud) te Montfoort [ut] op 12 jun 1928 
 met Miep (Anna Maria) van den IJssel, dr. van Gerrit van den IJssel en Johanna Eikelenboom. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje
  2.  Hendrik
  3.  Alice
  4.  Loewie
VIIg.  Hendrik Ytsma, zn. van Rinze Ytsma (VId) en Aatje Dijkstra, 
 geb. te Visvliet [gr] op 12 sep 1901, 
 ovl. (81 jaar oud) te Groningen [gr] op 2 apr 1983, 
 tr. te Groningen [gr] 
 met Reina Heins
 geb. te Borger [dr] op 4 nov 1918, 
 ovl. (81 jaar oud) te Groningen [gr] op 27 dec 1999. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Renze, volgt VIIIb
  2.  Nn,  
   geb. en ovl. te Groningen [gr] op 2 nov 1949 (doodgeb.). 
  3.  Attie (Aatje) IJtsma, volgt VIIIc
Generatie VIII
VIIIa.  Poppe Ytsma, zn. van Boele Ytsma (VIIa) en Antje Hiemstra, 
 tr. te Tietjerksteradeel [fr] 
 met Wytske Paulusma, dr. van Rypke Paulusma en Maaike de Vries. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Boele Petrus, volgt IXa
  2.  Maaike
VIIIb.  Renze Ytsma, zn. van Hendrik Ytsma (VIIg) en Reina Heins, 
 relatie 
 met Greta Kremer
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Marleen, volgt IXb
VIIIc.  Attie (Aatje) IJtsma, dr. van Hendrik Ytsma (VIIg) en Reina Heins, 
 relatie 
 met Melfried Marcial Rudolf Deonisia
 geb. te Curacao, Nederlandse Antillen op 16 apr 1951, 
 ovl. (48 jaar oud) te Veendam [gr] op 7 jan 2000. 
 Uit deze relatie één dochter: 
  1.  Rachell Bianca,  
   geb. te Groningen [gr] op 12 aug 1973,  
   ovl. (25 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 18 jul 1999. 
Generatie IX
IXa.  Boele Petrus Ytsma, zn. van Poppe Ytsma (VIIIa) en Wytske Paulusma, 
 tr. te Veenendaal [ut] 
 met Helena Vree, dr. van Peter Vree en Hendrika Wilhelmina Bovenlander. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hannah
  2.  Judith
  3.  Poppe Jonathan
IXb.  Marleen Ytsma, dr. van Renze Ytsma (VIIIb) en Greta Kremer, 
 één dochter: 
  1.  Eva Korving